Uw privacy is belangrijk voor de Van Geffen Groep


 

Via deze pagina kunt u onze disclaimer lezen

J. van Geffen Groep disclaimer en privacy verklaring

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.jvgeffen.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze disclaimer.

Het gebruik van www.jvgeffen.nl

De informatie op deze website is slechts bedoeld als algemene informatie. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie zoals geplaatst op deze website. Ondanks het feit dat de J. van Geffen Groep B.V. neemt alle zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de informatie op deze website kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geplaatste informatie. De J. Van Geffen Groep wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geplaatste informatie uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Wanneer J. van Geffen Groep B.V. een link naar een website van derden weergeeft, wil dit niet zeggen dat de op of via deze externe website aangeboden producten of diensten door J. van Geffen Groep B.V. wordt aanbevolen. De J. van Geffen Groep B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of de beschikbaarheid van websites waarnaar verwezen wordt. Het gebruik van de genoemde links is geheel voor uw eigen risico.

Informatie van www.jvgeffen.nl gebruiken

J. van Geffen Groep B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden foto’s, teksten en certificaten. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, downloaden of op andere wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van J. van Geffen Groep B.V.

Het recht tot wijzigingen van de geboden informatie

J. van Geffen Groep B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op www.jvgeffen.nl en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Verwerking Persoonsgegevens

  1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
J. van Geffen Groep B.V.
Sikkelstraat 22
3319 LJ Dordrecht
078 - 630 9922
KvK nummer: 64581217