Projecten


 

HIER KRIJGT U EEN INDRUK VAN ENKELE AFGERONDE PROJECTEN.

Fijne samenwerking

Een fijne samenwerking

Op een klus in de Lekstraat in Barendrecht hebben we met diverse werklieden de klus geklaard. “Even” een lagedruk 100 millibar gasnet saneren en vervangen.

Hier komt een hoop bij kijken

Zo lopen er op het werk een gasmonteur, grondwerkers, stratenmakers en een machinist. Een goede samenwerking is hier vereist. Wij zorgen voor de bouwhekken, rijplaten en een dixi op het depot. Tevens leveren wij een kraan en een machinist en een knijperauto voor het leveren van een vracht zand.

Stedin zorgt voor het materiaal en een monteur voor het vervangen van het gasnet, een materiaalcontainer en een schaftwagen.

Na de reparatie/ vervanging wordt het straatwerk ook weer keurig door ons terug gelegd, o.a. het tegelwerk, straatwerk, bandenlijnen en goten.

Al met al een veel omvattende klus, waarbij de veiligheid uiteraard voorop staat.


Keerwanden plaatsen

Een aantal van onze mannen zijn vandaag in opdracht van Blankenstijn druk bezig met het plaatsen van keerwanden aan de Hazelaarlaan in Dordrecht.


District station verwijderen

Bij deze klus in Sliedrecht is de Van Geffen Groep bezig om in samenwerking met Stedin een district station te verwijderen.

Het betreft hier een gas station die sterk verouderd is.

Deze is, doordat de andere district stations in de nabije omgeving het gas op peil houden, overbodig geworden. Naast het verwijderen van het gas station worden ook alle andere leidingen daarbij drukloos gemaakt. 

Al het straatwerk wordt weer strak gemaakt 

Om alles weer netjes achter te laten zorgen wij er ook voor dat al het straatwerk er weer strak bij komt te liggen.


Olie afscheider plaatsen Sikkelstraat Dordrecht

De van Geffen Groep denkt ook aan het milieu!

Op ons terrein aan de Sikkelstraat wordt druk gewerkt aan een nieuwe tank- en wasplaats. Om hier op een milieuvriendelijke manier mee te werken is er vanochtend een olieafscheider geplaatst.

Deze olieafscheider wordt gebruikt om zand, slib en olie te zuiveren op het afvalwater, zodat het vervolgens geloost kan worden in het riool.


Riolering binnenstad Dordrecht

Werken in onze prachtige binnenstad!

Voor een klus in de binnenstad van Dordrecht werden wij door de Gebr. Tromp ingehuurd om een nieuwe rioolaansluiting te maken. Om alle werkzaamheden snel en zonder schade te laten verlopen hebben wij deze werkzaamheden uitgevoerd met behulp van onze zuigwagen.

In het foto album kunt u zien hoe deze klus verliep.

 


Bliksem inslag

Ook bij calamiteiten is de Van Geffen groep snel ter plaatse!

Na de hevige regen en onweer afgelopen dagen is de bliksem ingeslagen in het middenspanningsnet. Van Geffen is ingeschakeld om de storing op te graven en Stedin te assisteren bij het herstel van de kabel. Wij hebben op deze locatie het asfalt uitgezaagd en tevens verwijderd.

VERVOLGENS IS DE "GESTOORDE" KABEL VRIJ GEMAAKT.

Als de MS kabel gerepareerd is herstellen wij de verharding tijdelijk met beton platen. Wanneer de sleuf voldoende gezet is zal het asfalt weer netjes hersteld worden


Aanleg MS tracé

In Lexmond zijn we gestart met de aanleg van een middenspannings tracé.

Er wordt hier een nieuw middenspanning station ingelast, zodat er later ook terug geleverd kan worden door de klant op het net. Het is zo dat hier namelijk stroom opgewekt wordt d.m.v. zonnepanelen.

 


MS Kabelstoring Reeweg verhelpen

MS kabelstoring oplossen aan de Reeweg kruising Zuidwende in H.I. Ambacht:

In H.I. Ambacht zijn wij bezig geweest met een complexe reparatie van een MS kabelstoring.
Hierbij zorgen wij voor de gehele ontgraving van het bestaande kabel trace waar de reparatie van de mof benodigd is.

Tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) is van kracht

In het traject is er gezorgd voor de tijdelijke verkeersmaatregel (TVM), de verkeersregelaars en klikmeldingen, allen in samenwerking met netbeheerder Stedin.

De storing zit op een lastige positie half in het tegenwerk en half in een geasfalteerd fietspad. Het asfalt wordt uitgezaagd, verwijderd en afgevoerd.

Nadat de kabel is gerepareerd zorgen wij voor het herstellen van de weg fundering en het tijdelijk dichtmaken van het asfalt d.m.v. klinkers.
In een later stadium zullen wij het asfalt herstellen.

 

 


Nieuwe voedingskabel verkeersleidingspost

Werkzaamheden Laan der Verenigde Naties

Op de Laan der VN zijn we bezig met het aanleggen van een nieuwe voedingskabel t.b.v. de verkeersleidingspost van Rijkswaterstaat.

Vanuit hier worden alle bruggen bediend in de regio.


Midden spanning storingen repareren

Midden spanning storingen repareren

Wij ondersteunen de storingsdienst bij Stedin met graafwerkzaamheden. Hierbij moet je denken aan storingen bij een huis dat zonder stroom of gas zit.

Laatst hadden we een midden spanning storing in Molenaarsgraaf. Gezien het net uit een ring bestaat kan vaak de kabel tussen 2 transformatiestations worden uitgeschakeld en dan hebben de huishoudens toch nog stroom. Tijdens de storing bleek verderop in de ring een kabel uitgeschakeld te zijn, met als vervolg dat er bijna 500 huishoudens een tijd zonder stroom hebben gezeten. (Zie link
De kabel verderop in de ring kon niet eerder gerepareerd worden gezien daar de bodem verontreinigd is en hierbij de benodigde procedures gevolgd diende te worden.

Graafwerkzaamheden

Onze taak bij deze storingen is het compleet verzorgen van de graafwerkzaamheden met de daarbij behorende afzetting. We zorgen ervoor dat de monteurs zo makkelijk maar zo veilig mogelijk kunnen werken. De kabel lag onder het asfalt, mede door het keer op keer opnieuw asfalteren was de laag ongeveer 50 cm dik. Dus dat was een leuke uitdaging. Ook bij de kabel verderop in de verontreinigde bodem hebben we het gehele graafwerk verzorgd. Aangezien we BRL 7000 zijn gecertificeerd kunnen we ook hier de werkzaamheden van het graven uitvoeren.

De kabels zijn hersteld, iedereen heeft weer stroom en de bestrating is weer netjes dicht gemaakt.


Schoolplein verbouwing

Basisschool de Notenbalk in Zwijndrecht kijkt uit naar een nieuw schoolplein.

Voordat dit is gerealiseerd is er een hoop werk te doen.

Stap 1
Allereerst wordt er een tijdelijk schoolplein aangelegd. Een zandcuner aangebracht, waarna het geheel wordt geëgaliseerd en de platen op de plek worden gelegd. Het tijdelijke schoolplein is een feit!

Stap 2
Het oude schoolplein is verwijderd en bouwrijp gemaakt. Na het heien hebben we de fundering uitgegraven en is alles is klaar voor de volgende stap.

Stap 3
In het eerste of tweede kwartaal van 2019 gaan we het nieuwe plein plaatsen. Dit gehele traject verzorgen we ook.

Stap 4
En de laatste stap is dan natuurlijk het tijdelijke plein wat we aangelegd hebben weer afbreken en verwijderen. Wordt vervolgd!

Dit is een project wat niet binnen een paar dagen gerealiseerd is maar wat meer voeten in de aarde heeft. Leuk dat we bij iedere stap betrokken zijn! We kijken uit naar het uiteindelijke resultaat en de kinderen waarschijnlijk ook!


Grondwerk in Dordrecht uit voor Stedin

Project Van Deysselstraat Dordrecht.

De Van Geffen Groep is in opdracht van netbeheerder Stedin bezig op een project aan de Van Deysselstraat in Dordrecht.

Van Geffen:

  • regelt al het grondwerk,
  • is een ondersteunende partij voor de monteurs,
  • regelt de afzetting,
  • de stratenmakers,
  • het transport van benodigdheden en
  • uiteraard trekken / lieren wij de benodigde kabels er ook doorheen.

Er moest aan de van Deysselstraat een traforuimte omgebouwd worden. Hiervoor is een tijdelijk middenspanningsstation ingelast, zodat de wijk toch nog gevoed kon worden. Nadat het oude middenspanningsgedeelte spanningsloos gemaakt was, kon de MS schakelinstallatie vervangen worden. Toen deze werkzaamheden gereed waren, werd de MS voeding weer teruggebracht in het oude station.

Als dit allemaal gebeurt is zorgen wij ervoor dat alles weer wordt dichtgemaakt en het straatwerk netjes afgeleverd wordt. Als laatste wordt alles nog een keer na gelopen, worden de laatste punten op de i verwerkt qua afwerking en kunnen we vertrekken naar de volgende klus!


J. van Geffen Groep B.V.
Sikkelstraat 22
3319 LJ Dordrecht
078 - 630 9922
KvK nummer: 64581217